Roncalli is zich bewust van de noodzaak om steeds bij te blijven, om steeds terug te kijken en zaken aan te passen die daarom vragen, zodat het hoogst mogelijke rendement - in brede zin - gehaald wordt. Continue reflectie is daarbij het sleutelwoord. Het onderwijsconcept samen met de betrokkenheid van de school als geheel, voorziet in een groeiende vraag naar een kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig onderwijsaanbod.

Met dit schoolplan volgen we daadwerkelijk de Weg naar Wijzer zodat Roncalli, ‘méér dan een diploma’ blijft.