Roncalli is de familienaam van Paus Johannes XXIII, die Paus was van 1958 tot 1963. Paus Johannes XXIII was een groot voorstander van de samenwerking tussen alle christenen. Zijn optreden kenmerkte zich door eenvoud en menselijkheid. Hij inspireerde destijds de oprichters van de school om de naam Roncalli te verbinden aan het onderwijs dat hun voor ogen stond. In de muur van de hal van de school is een steen ingemetseld van het huis in Sotto il Monte, Italië, waar hij, op 25 november 1881, als Angelo Roncalli, werd geboren.

 

De Roncalli Scholengemeenschap ontstond uit een afdeling mms (middelbare meisjesschool) van het Mollerlyceum te Bergen op Zoom. In 1957 werd de school zelfstandig en zet vanaf dat moment de weg in naar daltononderwijs met extra aandacht voor de sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Dit is ook het moment waarop bewust gekozen werd voor een ononderbroken voortgang van het leerproces: de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’. Deze ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ brengt, door differentiatie, de eigen persoonlijkheid en de werkelijke capaciteiten van de leerling tot ontplooiing.

 

In 1968 werd de mms een school voor havo. Door fusie met de protestants-christelijke Julianamavo, kreeg het Roncalli College in 1971 een mavo-afdeling en ging verder als rooms-katholieke/protestants-christelijke samenwerkingsschool onder de naam ‘Roncalli Scholengemeenschap’. Weer later werd de vwo-afdeling toegevoegd.

In 2013 is Roncalli formeel een daltonschool geworden waarin de ‘Eigen-Tempo-Werkwijze’ centraal staat.

 

De leeromgeving van Roncalli sluit aan bij de kernwaarden van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), de vereniging waar Roncalli deel van uitmaakt. ‘Koers 2023’ en het document ‘Zingeving en goed onderwijs’ geven richting aan ‘goed onderwijs, een goed mens, een goed leven en goed handelen’. Roncalli vertaalt dit in een missie om te inspireren en te zorgen voor elkaar zodat samen, vanuit eigen kracht en met vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid wordt genomen om te komen tot algemene waardigheid en welzijn. Vanuit die overtuiging vindt het onderwijs binnen OMO en dus binnen Roncalli haar richting.

Roncalli is een plaats voor iedereen, waar je ongeacht achtergrond, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking het beste uit jezelf kunt halen.

Samen werken aan een gemeenschappelijk doel en daarbij verschillen respecteren en onbevangen met elkaar omgaan

om tot de beste resultaten te komen.

Echt contact en aandacht voor de ideeën van

anderen creëert verbinding en loyaliteit

De school geeft invulling aan haar levensbeschouwelijke identiteit door samen te werken met Hospice De Markies, de moskee, de Protestantse Gemeente in Bergen op Zoom en het bisdom Breda.

 

Op studiedagen staat Roncalli stil bij de herijking van haar identiteit en binnen OMO vindt kennisdeling plaats door middel van participatie van de voorzitter van de vakgroep levensbeschouwing in het kennisnetwerk Identiteit.

 

Op 1 oktober 2018 heeft Roncalli 1291 leerlingen en 116 medewerkers en biedt de school een gastvrije leeromgeving waar normen en waarden, respect, vertrouwen in jezelf en de ander, en betrokkenheid centraal staan

1291

116

leerlingen

medewerkers

identiteit

normen

en waarden

respect

vertrouwen

levensbeschouwelijke

identiteit

betrokkenheid