Leerlingen, hun ouders, de maatschappij en scholen hebben een gezamenlijke ambitie ten aanzien van het onderwijs. Namelijk goed onderwijs ontvangen en bieden zodat een optimale ontwikkeling van de leerlingen gegarandeerd is en zij breed voorbereid zijn op hun toekomst.

Roncalli is de schakel in dit systeem en wil continue aan de verwachtingen voldoen.

 

Om te weten wat de verwachtingen zijn, wil Roncalli haar belanghebbenden kennen en een goed contact met hen hebben én houden. Door samen te werken en door structureel feedback te vragen en te geven, weet de school steeds wat er verwacht wordt en waar op gelet moet worden.

Via heldere en betrouwbare communicatie informeert de school de belanghebbenden over wat, hoe en waarom iets gebeurt of is gebeurd. Op die manier is de relatie tussen beiden optimaal.

 

Roncalli communiceert veelvuldig en via veel kanalen, zowel mondeling als schriftelijk, met al haar belanghebbenden met steeds als doel te achterhalen wat de verwachtingen zijn en of aan die verwachtingen kan, moet worden of is voldaan.