SCHOOLPLAN 2015-2018

VOORWOORD

Het schooljaar 2014-2015 heeft in het teken gestaan van het toekennen van basisarrangementen voor alle afdelingen en het opstellen, in navolging van deze basisarrangementen, van dit schoolplan. De feedback van belanghebbenden, de evaluaties van de verschillende studiedagen en de evaluatie van schoolplan 2010-2014, gekoppeld aan Koers 2016, het schoolbeleidsplan van Ons Middelbaar

Onderwijs te Tilburg, waartoe Roncalli behoort, hebben geleid tot verkenningen van waaruit de doelen of speerpunten, verwoord in dit plan, zijn opgesteld.

 

De leerling en het proces dat leidt tot goed onderwijs, inspireert ons en daagt ons uit. Samenwerken vanuit autonomie binnen de gestelde kaders, past in de dalton-visie en kenmerkt de Roncalli Scholengemeenschap.

Roncalli wil jongeren leren functioneren in een pluriforme democratische samenleving, vanuit hun eigen idealen, waarden en normen en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te willen en kunnen leveren. Naast deze burgerschapsvorming wil Roncalli de sociale veiligheid bevorderen en waarborgen. Burgerschapsvorming en het bevorderen van sociale veiligheid zijn, naast het geven van goed onderwijs dat leidt tot het diploma, onze kerntaken en staan beschreven in het beleidsplan ‘Sociale cohesie en burgerschap’ en het ‘Veiligheidsplan’.

 

Zo bouwen we aan de toekomst en begeleiden we onze leerlingen om hun talenten optimaal te ontwikkelen; ‘Roncalli is méér dan een diploma’.

Het schoolplan 2015-2018 van de Roncalli Scholengemeenschap te Bergen op Zoom beschrijft de toekomstvisie voor haar dalton-onderwijs en geeft richting aan de koers om stap voor stap de werkprocessen te verbeteren en te komen tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs en excellentie voor onze leerlingen.

"De leerling en het proces dat leidt tot goed onderwijs, inspireert ons en daagt ons uit."

kLik hieronder om te

navigeren via het menu